تلاش برای فعال بودن صنایع در شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز

خورنا| شهرک صنعتی اهواز ۲ با تولیدات فلزی، غیر فلزی، شیمیایی، غذایی، برق و الکترونیک و… از شهرک های خوب و با اهمیت ماست که دارای سرمایه گذاری های بالا در صنایع کوجک ، متوسط و بزرگ است.


محمدیان در خصوص وضعیت سیل در شهرک صنعتی شماره ۲ افزود:
اغلب خیابان های فاز ۱ و ۶۰ درصد خیابان های فاز ۲ و۳ را آب گرفته ولی تا کنون چیزی از جاری شدن آب در واحدهای صنعتی صنعتی مشاهده نگردیده است. اطلاع رسانی های صورت گرفته از قبل توسط ما و برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط واحدهای صنعتی مثل عایق کاری درب و ورودی ها این واحدها را از آسیب مصون داشته است.
مهندس محمدیان در پاسخ به اینکه آیا واحدهای صنعتی به صورت غیرفعال یا نیمه فعال درآمدند افزود: از آنجایی که سیلاب در مسیر شهرک بوده و راهی جز این نبوده است که آب از جای دیگری عبور نماید، یعنی آب باید از بین جادا و شهرک عبور می کرده که حدود ۲۵۰ متر بین جاده و عرض دیوار شهرک بوده است و ۲ تا ۲/۵ متر آب از جلوی شهرک عبور کرده و ما مجبور شدیم بخاطر اینکه آب به راحتی عبور کند و خسارت بیشتری به شهرک وارد نگردد، جادا های ورودی و خروجی شهرک را در چندین نقطه با عرض های مختلف بشکافیم تا از تجمیع آب و تبدیل شدن آن به سد جلوگیری نماییم، به همین خاطر تردد ماشین آلات به داخل شهرک قطع شده ، اما توانستیم با پایداری امکاناتی چون آب، گاز و برق تولید را برقرار نگه داریم، که با این حال واحدهایی چون تک نان، نوین چوب و … تا کنون تعطیل نشده و به تولید خود ادامه می دهند؛ ولی چون راه ارتباطی با شهرک قطع شده، با احداث ایستگاه و کرایه کردن قایق خدمات رسانی را انجام دادیم.
از آنجایی که آب از جلوی شهرک عبور کرده و و شهرک را دور زده که باعث آب گرفتگی کامل پادگان های نظامی اطراف هم شده، سیل بند های حفاظتی را دور تا دور شهرک ایجاد کرده ای .
همچنین در تلاش برای احداث چهار دهنه پل به شهرک هستیم که تا کنون بیش از ۹۰ درصد کار صورت گرفته و تا پایان امروز دوشنبه ۲۶ فروردین با تکمیل این پروژه جاده ی ارتباطی با شهرک برقرار می گردد.