از آبفار خرمشهر به آبفار ماهشهر

عباس مدحجی: عادل حرباوی سرپرست شرکت آبفاروستای استان خوزستان علی حزباوی را به سرپرستی امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ماهشهر منصوب کرد.

علی حزباوی که از اردیبهشت ۹۴ رئیس امور آبفار خرمشهر بود در حالی در مهر ماه ۹۸ جای خود را به حسین عسکری مجد داد که کارشناسی بهره برداری شهرهای سوسنگرد ، هویزه ، خرمشهر، ابادان، هندیجان ، ماهشهر ، امیدیه، و شوش را نیز در کارنامه داشت.

پیش از این عبدالله سامری نماینده خرمشهر و شهرمینو در جلسه ی شورای سلامت ، تلویحا آبفار را تحت عنوان “خیانت” به فروش آب به شرکتها و صنایع متهم کرده بود. اتهامی که هیچوقت اخباری از اثباتش در رسانه ها منتشر نشد و حزباوی آن را تکذیب کرد.