گزارش تصویری از تلاش مردم روستای سید عباس حمیدیه در برابر سیل

گزارش تصویری عباس مدحجی از تلاش مردم و گروهای جهادی در روستای سید عباس در حمیدیه  برای نصب سیل بند و مقابله با سیل