بازدید مهندس علی عسکر ظاهری از روستا های بخش آبژدان و مرکزی منطقه قلعه زراس شهرستان اندیکا

میثاق حاجتی | خورنا: بازدید مهندس علی عسکر ظاهری از روستا های مورد، سیدرجب، چالکنار، چزی، دیماب، مزارونده، قلعه زراس، حسین اباد، بنه سید

این بازدید که با حضور کلیه مسولین شهرستان اندیکا و مردم فهیم منطقه در خصوص مطالبات بحق مردم از جمله (اب، برق، مخابرات، جاده- بهسازی و…) صورت گرفت

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شهر آبژدان نه بخش آبژدان.به برکت وجود مهندس ظاهری شهر آبزدان به بخش نزول یافت؟موری

  • رییس شورای شهر مسجدسلیمان در شهرستان اندیکا هم مسئولیت دارد . خداقوت