آقای استاندار؛ قبول کن...

شهر در امن و امان است؛ آسوده غرق شوید!

“سعید الصحاف” وزیر اطلاع رسانی رژیم بعث بود. موقع جنگ با آمریکا یه جلسه با خبرنگارا گذاشت. چندتا شبکه داشتن مستقیما حضور آمریکائیها رو توی فرودگاه بغداد پوشش می‌دادن؛ اما صحاف همچنان معتقد بود که فرودگاه دست خودشونه! یه خبرنگار زیرک ازش پرسید: حالا که فرودگاه دست عراقیاست، چطوره با هم بریم اونجا مصاحبه بگیریم؟! صحاف هم که دروغگوی متبحری بود فورا گفت که: درسته فرودگاه دست ماست، اما اونجا در تیررس آمریکائیهاس و ما از ترس جون شما چنین کاری نمیکنیم

یکی دو ساعت بعد کاخ سقوط کرد و صحاف غیبش زد!

این مطلب عرض شد که بریم سراغ استاندار خوزستان! البته دروغگویی دور از شان ایشونه؛ اما این اصرار بر عدم وجود بحران از به طرف و مخابره سریع سقوط دومینوئیِ سیل‌بندها و مناطق توسط مردم، بی شباهت به اون جریان نیست!

آقای شریعتی عزیز! جسارتا بی تربیتی نباشه ها؛ ضد نظامی نباشه خدای نکرده، میدونیم جلو همکارا و بالا دستیا، برا شما اُف داره که بگی استانت بحران زده‌س! اما باور کنید بهتر از اینه که آب بیخ گوش عین دو و فلکه پلیس راه قدیم باشه و شما بگی نه، همه چی تحت کنترله! بعدشم نیم ساعت مونده به اومدن آب تو خونه‌ها، بلندگو بگیرید که “ای داد و بیداد، سریع جمع کنین برین! اصلا وقت واسه جمع کردن نیست، بزارین برین!

 

آقای استاندار؛ به خودت بیا! آب همینجور داره میاد! قبول کن بحرانه!