گزارش میدانی خبرنگار خورنا از وضعیت مناطقی از کلانشهر اهواز

در این ویدئو گزارش میدانی خبرنگار خورنا از وضعیت برخی مناطق اهواز را مشاهده می کنید.

خورنا |کاوه صفاپور_گزارش میدانی خبرنگار خورنا از وضعیت مناطقی از کلانشهر اهواز