بودجه های فرهنگی صرف سیل زدگان و اقشار ضعیف جامعه شود

خورنا- با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور و سیل ویرانگر اخیر، لازم است نهادهایی که برای آنان بودجه های سنگین فرهنگی در نظر گرفته شده صادقانه وارد عمل شوند و حداقل بخشی از بودجه های کلان خود را صرف سیل زدگان و اقشار ضعیف جامعه کنند.

همانگونه که حضرت علی (ع) فرمودند ((از دری که فقر وارد شود از در دیگر دین و ایمان خارج میشود)) لذا در شرایط فعلی هیچ عملی بهتر از آن نیست که بودجه های سنگین فرهنگی، صرف کشور و هم میهنان شود زیرا طبق ضرب المثلی زیبا شکم گرسنه دین و ایمان ندارد و اختصاص بودجه های سنگین فرهنگی بیشتر شبیه به آب در هاون کوبیدن است.

وضعیت اقتصادی کشور به علت تحریم های سنگین آمریکا رو به وخامت گذاشته حال آنکه سیل اخیر نیز صدمات جدی به بخشی از زیرساخت های کشور و به ویژه اقشار آسیب پذیر و مظلوم جامعه گذاشته است حال در این شرایط اگر کسی بتواند متوجه شود که بودجه های کلان اقتصادی قرار است صرف چه چیزی شود کشف بزرگی کرده است.

در شرایطی که ضروریترین نیاز های اساسی مردم به شدت رشد قیمت داشته اند و اکثر ملت زیر خط فقز به سر میبرند اگر در این شرایط برای یکسال هم که شده نهادهایی که بودجه سنگین فرهنگی دریافت میکنند و نهاد غیر مولد محسوب میشوند از خیر حداقل بخشی از بودجه فرهنگی خود گذشته و آن را صرف مردم و کشور کنند قطعا صداقت خود را ثابت خواهند کرد و لطفشان در شرایط حساس کنونی برای همیشه در اذهان ملت قدردان کشور ثبت خواهد شد.

بودجه های کلان فرهنگی در شرایط حساس کنونی میتواند گره گشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور باشد وقتی صحبت از بودجه کلان میشود یعنی در سال ۹۷ تنها به بنیاد سعدی ۴۳ میلیارد تومان،موسسه آموزشی و پژوهشی مصباح یزدی ۲۸ میلیارد تومان، فرهنگستان هنر ۱۵ میلیارد تومان،موسسه نشر آثار امام خمینی ۷۱ میلیارد تومان،دانشگاه شهید مطهری ۱۲ میلیاردتومان ،بنیاد ایران شناسی ۹ میلیارد تومان،کتابخانه آیت‌الله مرعشی ۷ میلیارد تومان تعلق گرفت.
متاسفانه شرایط کشور به گونه ای شده است که محال است در خیابان بروی و عده ای در سطل های آشغال به دنبال کسب حداقل مایحتاج زندگی خود نباشند و یا حتی کارگران مظلومی که به دنبال دریافت حقوق های معوق خود نباشند.در این شرایط نابه سامان کنونی بهار سال ۹۸هم با سیل ویرانگر شروع شد و وضعیت اقتصادی ملت را بیش از پیش خراب کرد.

در این شرایط لازم است نهادهای فرهنگی به این آگاهی برسند که فعالیت های فرهنگی در شرایط کنونی که وضعیت معیشت مردم بسیار نامطلوب است امری دارای الویت کمتری است و خود داوطلب آن شوند که حداقل بخشی از بودجه های کلان خود را صرف سیل زدگان و اقشار ضعیف جامعه کنند.

در شرایط حساس کنونی که دشمنان ملت با تحریم های ظالمانه به جنگ اقتصادی کشور آمده اند و همچنین سیل ویرانگر ضربات سنگینی را متحمل ملت و کشور کرده لازم است که نهادهای فرهنگی حداقل امسال را با بودجه های فرهنگی کمتری بگذرانند و سال های بعدی هم ضمن گزارش به ملت در خصوص چگونه خرج کردن این بودجه ها داوطلبانه خواهان کاهش بودجه فرهنگی خود شوند.

به امید آنکه نهادهای فرهنگی در یک کار زیبای فرهنگی حداقل بخشی از بودجه خود را که مبلغ کلانی میشود خرج زلزله زدگان و اقشار ضعیف جامعه کنند تا همواره این عمل زیبا در یاد ملت قدرشناس بدرخشد و به این وسیله بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و ملت حل شود.

انتهای پیام/