فیلم: استاندار خوزستان خطاب به مرد معترض سیل زده: مخالف ِ نظام ِ بی تربیت!

استاندار خوزستان خطاب به مرد سیل زده‌ی عصبانی: “حرفهای بی ربط نزن؛ مخالف نظام ِ بی تربیت؛ برو گفتم”!

به نظر میرسد بزرگترین بحران خوزستان قبل از سیل، حضور شریعتی به عنوان استاندار است. مشاهده فیلم: