بیستمین ناخور را سیلاب آورد

ناخور ۲۰/ ریشه مشکلات اخیر خوزستان مشخص شد!