بیانیه گروه رفتگران طبیعت شهرستان بهبهان در خصوص پروژه گردشگری تنگ تکاب

خورنا | پدرام کسائی:  پروژه گردشگری تنگ تکاب، پروژه ای است که تا این لحظه جمع کثیری از فعالان و علاقه مندان محیط زیست و عموم مردم و مسئولین، نسبت به آن واکنش های مختلفی داشته اند، و این خود حاکی از اهمیت این موضوع به عنوان مساله ای زیست محیطی و عمومی است.
این پروژه دست کم از دو جهت قابل توجه و بررسی، و حائز اهمیت است:


اول از جنبه ی محیط زیستی: به باور بسیاری از فعالان محیط زیستی بهبهان و بلکه سراسر کشور، این پروژه اثرات مخربی بر منطقه ی حفاظت شده ی خائیز (تنگ تکاب) گذاشته، که عبارتند از:
-تخریب (گسترده ی) چشم انداز و مناظر طبیعی بکر منطقه
-تاثیر منفی بر پراکنش حیات وحش منطقه (کم شدن، پراکنده شدن و دور شدن انواع پرندگان و گونه های جانوری مثل کل، بز، پلنگ، کاراکال، کبک و تیهو و…) و همچنین کم شدن تعدد گونه های گیاهی و تاثیر پروژه گردشگری تنگ تکاب بر تضعیف پوشش گیاهی که با تخریب تپه ها و ارتفاعات، طبعا اتفاق افتاده و احتمالا بیشتر هم خواهد شد.
– کم شدن از وسعت: میزان مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیستی (شامل: پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناه گاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده) و منطقه شکار ممنوع؛ و در معرض خطر قرار گرفتن این مناطق در اثر تخریب ها و ساخت و سازهای متعدد که در گوشه و کنار کشور تا کنون اتفاق افتاده است. بسیاری پروژه ها در چنین مناطقی اجرا شده و بعدا اثرات تخریبی محیط زیستی جبران ناپذیر آن هویدا شده است؛ از این رو، این نگرانی وجود دارد که منطقه حفاظت شده ی خائیز نیز، چنین سرنوشتی پیدا کند !

دوم از زاویه ی قانونی: پرسش ها و ابهامات بسیاری در مورد گرفتن مجوز این پروژه توسط مجری و پیمان کار طرح وجود دارد:
-عدم شفافیت در پاسخ های مسئولین شهری و استانی و البته ریاست و معاونان محترم سازمان محیط زیست، در مورد سوالات و ایرادات منتقدان این پروژه
-عدم تطابق گفته های مجری طرح مبنی بر رعایت اصول محیط زیستی و قوانین موضوعه، با طرح و نقشه و پلان به دست آمده از پروژه که شامل سوئیت ها، رستوران، سینما، فروشگاه، مجموعه ورزشی و امثالهم می شود. (حداقل در یک مقطع زمانی از زمان شروع سوالات و بحث ها و انتقادات تا کنون)
-عدم پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری زمین هایی که پروژه قرار است، یا قرار بوده در آن اجرا شود
-عدم تطابق مطالحی که قرار است به کار گرفته شود، و گستردگی فضای اجرای پروژه، با قانون های محیط زیستی و برخی نظریه های کارشناسان محیط زیستی (به عنوان نمونه: مصالح حتی الامکان باید از جنس همان منطقه باشد، تا کمترین تغییر و تخریب در منابع و عرصه های طبیعی صورت پذیرد.)
-طبق برخی قوانین بالادستی، مثل سند ملی محیط زیست، باید هر چه پیش می رویم، در افق های پیش رو، مناطق چهارگانه ی حفاظتی از نظر کمی و کیفی و سطح حفاظتی، رو به بهبود و ارتقاء باشند؛ اما اجرای چنین پروژه هایی هم با اصول و ماده های سند مزبور در تضادند و هم با روح کلی آن.

گروه رفتگران طبیعت بهبهان ضمن ابراز نگرانی شدید خود نسبت به وضعیت منطقه ی حفاظت شده ی خائیز(تنگ تکاب) و تخریب های صورت گرفته تا کنون (و تخریب های احتمالی بیشتر در آینده ) حمایت خود را از پیگیری ها و شکایت کمیته ی حقوقی شورای هماهنگی سمن های محیط زیستی و منابع طبیعی خوزستان در خصوص این پروژه اعلام داشته، و خواهان توجه و حساسیت بیشتر فعالان و علاقه مندان محیط زیستی از یک سو، و از سوی دیگر پاسخگوی ، شفافیت و رعایت قانون از طرف مسئولان شهری، استانی و سازمان حفاظت محیط زیست در این موضوع است.
با توجه به سه اصل شفافیت، قانونی بودن و تاثیرات محیط زیستی مخرب این پروژه، خطاب به مردم و مسئولین می گوییم: حساس باشیم، قانون را رعایت کنیم، کارهایمان شفاف باشد و پاسخگو باشیم !