اعلام امادگی اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه جهت بحران احتمالی سیل

ا‌سداله ترحم/ خورنا -احمدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه گفت : با توجه به دستور مدیر کل محترم و هماهنگی ستاد بحران شهرستان امروز سالنها و خوابگاه های اداره ورزش را در صورت بحرانی شدن شرایط جوی جهت اسکان مهمانان نوروزی آماده کرده ایم تا در شرایط سخت کنار همشهریان گرامی باشیم و در صورت نیاز آماده استقبال از میهمانان نوروزی هستیم.
امیدواریم با اینکار سهم کوچکی در ایجاد آرامش خاطر مردم شریف امیدیه و مهمانان نوروزی داشته باشیم.

سالنهای اماده شده جهت اسکان احتمالی مهمانان نوروزی:
۱-سالن شهدا
۲-سالن ولایت
۳-خوابگاههای ورزشی واقع در کوی طالقانی_ اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه

احمدی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه گفت : با توجه به دستور مدیر کل محترم و هماهنگی ستاد بحران شهرستان امروز سالنها و خوابگاه های اداره ورزش را در صورت بحرانی شدن شرایط جوی جهت اسکان مهمانان نوروزی آماده کرده ایم تا در شرایط سخت کنار همشهریان گرامی باشیم و در صورت نیاز آماده استقبال از میهمانان نوروزی هستیم.
امیدواریم با اینکار سهم کوچکی در ایجاد آرامش خاطر مردم شریف امیدیه و مهمانان نوروزی داشته باشیم.

سالنهای اماده شده جهت اسکان احتمالی مهمانان نوروزی:
۱-سالن شهدا
۲-سالن ولایت
۳-خوابگاههای ورزشی واقع در کوی طالقانی_ اداره ورزش و جوانان شهرستان امیدیه