اسکان ۶۳۱ نفر میهمان نوروزی در مراکز اسکان بندرامام

در چهارمین روز از نوروز امسال ؛ 631 نفر میهمان نوروزی در مراکز اسکان منطقه پذیرش شده اند

خورنا| هدایت اله ترحم : به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بندر امام خمینی، محمدرضا مهاجر سرپرست اداره آموزش و پرورش بندرامام خمینی(ره) خبر داد:در چهارمین روز از نوروز امسال ؛ ۶۳۱ نفر میهمان نوروزی در مراکز اسکان منطقه پذیرش شده اند.

مهاجر افزود: این تعداد شامل ۱۲۵ خانوار بوده که از ۲۹ اسفندماه در مراکز اسکان مورد پذیرش قرار گرفته اند.وی ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی ستاد اسکان منطقه ؛آمار روزانه ستاد اسکان از ابتدای آغاز سفرهای نوروزی را به شرح ذیل اعلام کرد:

۲۹ اسفند:۸خانوار

اول فروردین:۱۲خانوار(۵۷نفر)

دوم فروردین:۲۸خانوار(۱۲۰نفر)

سوم فروردین:۲۸ خانوار(۱۴۲نفر)

چهارم فروردین:۵۱ خانوار(۲۶۲نفر)