بازدید مدیرکل جمعیت هلال احمر خوزستان از پست های خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر شهرستان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – خدادادی مدیرکل جمعیت هلال احمر خوزستان به همراه مدیر روابط عمومی استان و رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان امیدیه از پست های خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر شهرستان امیدیه دیدن کردند.
در این بازدید دکتر خدادادی ضمن ابراز رضایت از نحوه خدمات رسانی عوامل جمعیت هلال احمر شهرستان امیدیه بر لزوم احداث پایگاه ثابت امداد و نجات جاده ای در محور امیدیه به دیلم تاکید کردند.
جمعیت هلال احمر شهرستان امیدیه در طرح ملی خدمات نوروزی نسبت به استقرار پست ایمنی و سلامت مسافرین و همچنین پست امداد و نجات جاده ای اقدام نموده که این خدمات تا شانزدهم فروردین ادامه خواهد داشت.