بعد از شهردار سوپرمن بندرعباس؛ فرماندار راهگشای بندرماهشهر رونمایی شد

این بخشی از تیزری است که به مناسبت افتتاح بخش پایانی جاده بندرماهشهر به هندیجان از سوی فرمانداری این شهرستان منتشر شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مامور ۰۰۷ناجی بندر کهن

  • همونجور که جلسه خصوصی به بچه ها گفت روی گلمراد رو کم کرد و جاده رو ساخت.اشالا بقیه کارا هم بکنه و گلمراد رو ضایه کنه

  • باسلام.بعدازاین همه شرکت پتروشیمی،که دراین منطقه هنوززودنیست که تازه جاده میخوان بزنن ،آیایک پارک بازی زده شده که مردم مظلوم خیری ازآن ببینن یادیگرچیزا….!آیامسئولین تاالان درباره دودی که ازطرف شرکتهاکه به طرف ماهشهرمیادتحقیق کردن؟سرطان خالیست؟الان بندرماهشهرکف خیابانش طلا باشدنه آقای مسئول میگویدمی خواهدجاده بزند!!!!!!