صعود گروه کوهنوردی ایرانیان آغاجاری به کوههای پازنان

خورنا_بهنام کنارکوهی/ کوهپیمایی گروه آزاد کوهنوردی ایرانیان آغاجاری در کوههای منطقه پازنان در تاریخ ۲ فروردین ۹۸