تودیع عدالت در آموزش و پرورش هندیجان

خورنا: ۲۸ اسفند ماه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ شهرستان هندیجان شاهد تغییر یکباره محسن محسنی نژاد مدیر آموزش و پرورش این شهرستان بود، فردی که به استناد پیام های منتشر شده در فضای فرهنگی،اجتماعی و مجازی این شهرستان توانسته بود در این مدت کوتاه مدیریت با عمل براساس قانون،عدالت و دفاع از حقوق معلمان بخشی از مشکلات و مصائب آموزش و پرورش این شهرستان را حل نماید.

محسن محسنی نژاد فرهنگی هندیجانی که معلمی را از روستای گرگر بندر امام خمینی(ره) شروع و پس از چند سال معلمی در سال ۸۴ وارد اداره آموزش و پرورش شهرستان هندیجان شد و پس از خدمت در بخش های مختلف اداری و طی سلسله مراتب آموزشی،اجرایی و اداری در نهایت در سال ۹۶ به مدیریت این اداره منصوب شد.

از همان لحظه انتصاب، فشارهای زیادی به وی برای تن دادن جهت بکارگیری دو نیروی سفارشی و همچنین خواسته های خارج از انتظاره کسانی که در توهم جمع نمودن رای در انتخابات پیش روی سال ۱۳۹۸ در راستای راضی نگه داشتن خانواده های خاص بر روی این مدیر توانمند بومی سنگینی می کرد و در نهایت وی در آبان ماه ۹۷ با ارسال نامه ای به مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اعلام داشت که نمی تواند این افراد سفارشی را بکارگیری نماید و در صورت اصرار از این پست کنار خواهد رفت.

استعفایی که در آن زمان با واکنش شدید مسئولان شهرستان از جمله کورش مودت فرماندار اسبق هندیجان همراه شد و در تماس با مدیرکل آموزش و پرورش مانع پذیرش آن شد، هر چند آقای مدیرکل کتباً هیچوقت آن نامه را نه رد کرد و نه در همان زمان پذیرفت.

این فشارها مسبوق به سابقه بود و ایرج آبادی نیا سرپرست قبلی آموزش و پرورش هندیجان نیز که به مدت حدود دو ماه عهده دار این سمت بود بخاطر همین فشارها برای بکارگیری نیروهای سفارشی مجبور به استعفا شده بود.

تغییر یکباره محسنی نژاد مدیر آموزش و پرورش هندیجان آب سردی بر پیکره فرهنگیان هندیجان پاشید و تغییر دو مدیر بومی بخاطر تن ندادن به اوامر خارج از ضابطه برخی مسولان موجب اعتراض شدید فرهنگیان این شهرستان در فضای مجازی شد به نحوی که حدود یک صد نفر از این قشر زحمتکش در اعتراض به این تغییر در روز سه شنبه در محل آموزش و پرورش این شهرستان تجمع نمودند.

مسئولان شهرستان از جمله سرپرست جدید و جوان فرمانداری این شهرستان و نماینده مدیرکل نیز که برای انجام مراسم تودیع و معارفه به سمت مدیریت آموزش و پرورش حرکت کرده بودند زمانی که با جمعیت فرهنگیانی که به این تغییر معترض بودند مواجه شدند نتوانستند به سالن جلسه راه پیدا کنند و فرهنگیان مانع ورود آن ها به آموزش و پرورش شدند و این افراد نیز با برگشت به فرمانداری مراسم معارفه را بدون حضور محسنی نژاد و در پشت درب های بسته انجام دادند.

آقای مدیرکل چرا باید مدیری که مشغول فعالیت بوده و مقبولیت کاملی بین فرهنگیان این شهرستان داشته و در حال انجام فعالیت های آموزشی و مهیا سازی ستاد اسکان نوروزی بود یکباره در اثر بازی های سیاسی و لابی گری های پشت پرده به این سادگی و آنهم در آخرین روز سال کنار برود.

آقای مدیرکل به راستی تاوان بازی های سیاسی شما با حوزه آموزش و پرورش در بده بستان های سیاسی و از بین بردن مدیران دلسوز توسط شما را چه کسی جز دانش آموزان محروم این شهرستان خواهند داد؟

آقای مدیرکل برای ماندن خود بر روی آن منصب و امضای دو نماینده برای بقای خود با سرنوشت فرهنگیان،بازنشستگان و دانش آموزان این شهرستان محروم بازی نکنید.

آقای مدیرکل اینکه چه اصراری داشتید که این تغییر قبل از سال نو و در روز آخر تعطیلات انجام شود بماند، فقط بدانید که عید را بر فرهنگیان هندیجان تلخ کردید.

شهروندان ، فرهنگیان و بازنشستگان هندیجان قطعا این موضوع را پیگیری خواهند کرد و چنانچه مدیر جدید این اداره نیز بخواهد در صورت پذیرش خارج از ضابطه این افراد سفارشی عمل نماید در زمان لازم واکنش نشان خواهند داد.

محسنی نژادها و آبادی نیاها در ذهن و خاطره فرهنگیان این شهرستان خواهند ماند.

جمعی از فرهنگیان هندیجان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.