رییس جدید اداره امور مالیاتی مسجدسلیمان منصوب شد

میثاق حاجتی | خورنا: کیومرث قنبری بعنوان رییس جدید امور مالیاتی مسجدسلیمان منصوب شد.


به گزارش پایگاه خبری ایران مهر طی حکمی از سوی مدیرکل امورمالیاتی استان خوزستان کیومرث قنبری بیرگانی به عنوان رییس جدید امورمالیاتی مسجدسلیمان منصوب و حکم بازنشستگی بهروز باقری به وی ابلاع و از زحمات وی تقدیر وتشکر بعمل آمد.


در این حکم آمده است: جناب آقای کیومرث قنبری بیرگانی به موجب این حکم به سمت رییس امورمالیاتی شهرستان مسجدسلیمان تعیین ومنصوب می شوید تا براساس قانون م.م مصوب اسفندماه ۶۹ و اصلاحیه های بعدی و همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور و شرح وظایف محوله زیر نظر مسئولین امر انجام وظیفه نمایید.