نشست بخشداران منطقه ۵ استان با حضور مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری در فرمانداری آغاجاری برگزار شد

خورنا_بهنام کنارکوهی/  در این نشست موضوعاتی از جمله تصویب بودجه سالیانه دهیاری ها در سال ۹۸، اخذ عوارض در سطح روستاها توسط دهیاری ها، بیمه بازنشستگی روستایی، سامانه جامع مدیریت روستایی، صدور کارت شناسایی دهیاران مورد بررسی قرار گرفت و هر یک از بخشداران گزارشی از وضعیت اشتغال پایدار روستایی و عشایری و تعاونی دهیاران ارائه دادند.