نجات جان مادر باردار و نوزادش توسط مامای تیم سلامت و تیم سیاری مرکز دلی

میثاق حاجتی | خورنا: نجات جان مادر باردار پرخطر و نوزادش توسط تیم سیاری مرکز دلی و مامای تیم سلامت سرکار خانم مریم زارعیان در شرایط بسیار سخت.

چندی پیش بهورزان تیم سیاری آقایان سیدحسین عبدالهی، منوچهرموسوی و غلام صالحی بهورزان محترم به همراه خانم مریم زارعیان مامای تیم سلامت مرکز دلی در شرایط بسیار سخت و بدون هیچ امکاناتی داوطلبانه رهسپار منطقه ی بسیار سخت و صعب العبور سیاری وارگه سبز تازه جهت نجات و انتقال مادر باردار پرخطر و نزدیک به زایمان شدند.

نجات جان مادر و نوزادش درحالی صورت گرفت که برف به مقیاس هفتاد سانت کل منطقه را فراگرفته بود و امکان هیچ گونه ترددی باماشین یا پیاده مقدورنبود.

از آنجایی که در تاریخ هفتم اسفندماه خانم دکتر اصلانی و خانم زارعیان با هلیکوپتر جهت انتقال دوتن از بارداران نزدیک به زایمان به همراه اعضای تیم هلال اهمر جناب آقای نوروزی و همچنین فرماندارمحترم اندیکا  عازم منطقه سیاریه وارگه سبز تازه شده بودند با مخالفت همسر خانم باردار درجهت خروج زن باردار روبرو شدند و با وجود تلاش وکوشش فراوان جهت خروج زن باردار با مخالفت شوهرش موفق به خروج و انتقال وی از منطقه نشده و به ناچار بدون زن باردار منطقه راترک کردند

پس ازدوازده روز ا زاهالی منطقه وارگه سبز خبر رسید که مادر باردار در اوضاع جسمانیه بدی بوده و دردهای زایمانی اش شروع شده اند.

به دنبال این خبر درصدد یافتن راهی جهت خروج زن بار دار از منطقه شدند و تقاضای پرواز هلیکوپتر جهت رفتن به منطقه سیاری شدند ولی درشرایط جوی نامساعد حاضر به دادن هلکوپتر نشدند ودست پرسنل تیم ازهمه جا خالی ماند و نا امیدی برای نجات زن باردار دردلهایشان رخنه کرد تا اینکه در تاریخ ۲۱ اسفند اعضای تیم سیاری آقای سیدحسین عبدالهی و منوچهر موسوی بهورزان محترم مرکز و خانم مریم زارعیان مامای تیم سلامت مرکز دلی به همراهیه آقای غلام صالحی داوطلبانه با به خطرانداختن جان خود بدون هیچ امکاناتی و دست خالی رهسپار منطقه سخت وصعب العبور وپوشیده ازبرف وارگه سبز تازه شدند.

حدود سه ساعت از مسیر را باماشین طی کرده و از آنجا که دیگرماشین دربرف توان حرکت نداشت ماشین رارها کرده و با پای پیاده با کفشهای معمولی و لباس معمولی با دلی پرازامید به سوی منزل خانم باردار جهت خروج وی به راه افتادند.

با سختیه فراوان درحالی که پاهایشان ازسرمای برف توان راه رفتن را ازدست داده بود و تاریکیه شب و وجودحیوانهای وحشی مثل خرس در کمین جانشان بود و پای خانم زارعیان به دلیل پیچ خوردگی و زمین افتادن در برف صدمه دیده بود راه ادامه داده و پس از سه ساعت نیم پیاده روی دربرف و یخ   به منزل همسر خانم باردار رسیدند وموفق شدند مادر باردار را تا نزدیک ماشین پیاده آورده و از آنجا با ماشین مادر باردار را به اندیکا انتقال دادند.

از آنجا که دردهای زایمانیه مادر شروع شده بود و مادر باردار احتمال زایمان بچه را داشت خانم مریم زارعیان مامای تیم سلامت با آمبولانس مادر باردار را تا بیمارستان نمره۲ همراهی کردند.

در نهایت مادر باردار در یک زایمان سخت درتاریخ ۲۴ اسفند  به سلامت فرزندپسرش را زایمان کرد و جان مادر و نوزاد باسختیه فراوان نجات  یافت.