غربالگری بیماران دیابتی در درمانگاه وارث شهرک طالقانی بندرماهشهر

خورنا|باقر گل فر:غربالگری بیمارن دیابتی با حضور بنیاد بیم المللی کنترل و پیشگیری دیابت ایرانیان شعبه خوزستان در درمانگاه وارث شهرک طالقانی بندرماهشهر برگزار شد.

علی غلامی رئیس بنیاد بین المللی کنترل و پیشگیری دیابت ایرانیان شعبه خوزستان در گفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش در شهرک طالقانی غربالگری ، آموزش و کنترل و پیشگیری بیمارن دیابتی و کمک به افراد بی بضاعت و کم بضاعت در این شهرک است.

وی در ادامه گفت: بنیاد بین المللی دیابت در سال ۱۳۸۴ توسط دکتر فروزنده فر در مشهد راه اندازی شد و خوزستان بعنوان اولین و بزرگترین شعبه راه اندازی شد.

غلامی افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد از بیماران دیابتی از نوع ۲ هستند که مجموع این افراد در ادارات و مراکز و مردم را تشکیل می دهند ، بنیاد این افراد شناسایی و آموزش های لازم را به آنها می دهد ، بنیاد بین المللی دیابت بسته های حمایتی دارویی و غذایی را به افراد بی بضاعت و کم بضاعت را در دستور کار خود دارد و بصورت رایگان به این افراد کمک می کند.

ابراهیم ریحانی موسس درمانگاه وراث شهرک طالقانی در ادامه این گفتگو به خبرنگار خورنا اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثر ساکنین  شهرک طالقانی از خانوداه های بی بضاعت و یا کم بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

وی بیان کرد: کلیه تعرفه های این درمانگاه به نسبت تعرفه های مصوب دولت برای خانواده های بی بضاعت و تحت پوشش کمیته امداد کمترین قیمت تعرفه  حساب می شود و حدود ۷۰۰ نفر ایتام معرفی شده از موسسات خیریه بصورت رایکان در این درمانگاه درمان می شوند.

ریحانی افزود: از بدو تاسیس این درمانگاه از گزوه های مختلف درمانی دعوت بعمل آمده و بصورت رایگان خانوداه های بی بضاعت را درمان کردند.

موسس درمانگاه وارث در پایان گفت: از کلیه مسئولین شهرستان و علی الخصوص شبکه بهداشت و درمان برای توسعه این درمانگاه و ایجاد امکانات درمانی و احداث ساختمان درمانی در شهرک کمک نمایند و در آخر حتی االمکان هفته ای دو روز پزشک متخصص به این درمانگاه اختصاص داده شود.