همایش همکلاسیهای قدیمی مدرسه راهنمایی مالک اشتر دهستان آسیاب امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – همایش دانش آموزان و معلمان سالهای ۶۱ الی ۶۳ که هدف اصلی همایش، تجلیل از معلمان زحمت کش آن دوران و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای والامقام مدرسه به نامهای فخرالدین راشدی، منوچهرلکی، جهانگیرقنواتی، سعید افضلی، فرشاد نظارات بود در مدرسه راهنمایی مالک اشتر آسیاب برگزار شد.