آشنایی و آموزش اورژانس در مدارس آغاجاری

خورنا_بهنام کنارکوهی/ آشنایی و آموزش اورژانس پیش بیمارستانی ، پیشگیری و آموزش سوانح سوختگی از خطرات چهارشنبه آخرسال ویژه دانش آموزان و دبیران دبیرستان دخترانه شهید سادات ، مقطع متوسطه شهید سلیمان زاده ، دبستان های ابتدایی پسرانه شهید عطوفت و شهید رجایی توسط پرسنل فوریتهای پزشکی شهرستان آغاجاری صورت پذیرفت.

همچنین تعامل و هماهنگی بین اورژانس پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی ۱۱۵ و آتش نشانی بجهت امداد رسانی صحیح در ( گلدن تایم ) وقت طلایی انجام گرفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.