سفره هفت سین انجمن همیاران محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان در آخرین آدینه اسفند ۱۳۹۷ بر بام شهر چیده شد

میثاق حاجتی | خورنا:

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

سفره هفت سین انجمن همیاران محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان در آخرین آدینه اسفند ۱۳۹۷ بر بام شهر چیده شد

در این مراسم که با حضور اعضای فعال انجمن برگزار گردید سفره هفت سین با رعایت نکات زیست محیطی بر فراز بام شهر چیده شد.

همچنین بعد از برپایی سفره هفت‌سین ۳‌ اصله نهال توسط اعضای انجمن همیاران به دل خاک سپرده شد تا آیین پاسداشت از طبیعت در روزهای پایانی سال ارج نهاده شود.

در پایان مراسم نیز یک قطعه کبوتر به نماد از آزادی و حق حیات حیوانات توسط اعضای انجمن همیاران بر دامن طبیعت رها گردید.