بازی استاندار با احکام مشاور و دستیار/ موازی کاری مفتضحانه در استانداری بیداد می‌کند

 

یکی از انتقادات اصلی مخالفان مقتدایی استاندار سابق خوزستان ، انتصاب تعداد زیادی از افراد ناشناخته و بعضا ناکارآمد بعنوان مشاور و دستیار استاندار بود.

غلامرضا شریعتی که بر همین موج مخالفت ها و انتقادات سوار و جانشین مقتدایی شد نیز با توجه به روحیاتی که دارد و بدنبال راضی نمودن همه طیف های قومی و سیاسی است، همان راه و روش مقتدایی را با شدت بیشتری ادامه داد و با انتصاب تعداد زیادی از افراد از طیف های مختلف سیاسی و قومی سعی کرده هر جریان یا فرد مؤثری را با صدور حکمی ساکت نماید.

در این میان اما یک استثنا وجود دارد ، در بین همه احکام مشاوران و دستیاران، پیمان کاظمی نژاد فرد خوش شانسی است که اصولا به هیچ جریان سیاسی، فکری و قومی تاثیر گذاری در استان ربطی ندارد و از پشتوانه و جایگاه خاصی هم برخوردار نبوده و هیچگاه جدی گرفته نشده است.

کاظمی نژاد به بواسطه ارتباط نزدیک با احمد سیاحی معاون عمرانی مقتدایی در آن دوران بدون هیچگونه سابقه قبلی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری شد و در دوران شریعتی از سمت خود عزل گردید اما از آنجایی که فرد خوش شانسی بود با توصیه بحرینی مقدم مجددا مورد لطف و عنایت شریعتی قرار گرفت و بعنوان دستیار ویژه استاندار در امور عمران و آب و فاضلاب معرفی شد.

در حال حاضر کاظمی نژاد بعنوان دستیار استاندار در همه جلسات مهم و تاثیر گذار و در کنار استاندار شرکت می کند و آنگونه که گفته شده شریعتی بدون نظر کاظمی نژاد در هیچ مسئله فنی و عمرانی اظهار نظر نمی کند.

با توصیه شریعتی کاظمی نژاد دارای یک دفتر ویژه در استانداری است و بیش از ۱۰ نفر که همه از مجموعه خارج از استانداری هستند بعنوان کارمندان وی مشغول بکار هستند در حالی که با مامور شدن افراد به استانداری به شدت مخالفت می شود.

عملکرد این مجموعه در تداخل آشکار با حوزه های دفتر فنی و امور شهری و روستایی معاونت عمرانی است تا جایی که مورد اعتراض مدیران حوزه عمرانی قرار گرفته است.

اخیرا نیز شنیده است با اصرار شریعتی کاظمی نژاد یکی از گزینه های جدی تصدی شرکت آب و فاضلاب اهواز شده است.