اعضای جدید هیات تحریریه خورنا منصوب شدند

خورنا- اعضای جدید هیات تحریریه خورنا منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی علی چاروسائی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری خورنا، سیدعماد طباطبائی، سید عبدالهادی آرامی، فرشاد آلناصر و فرزاد شعبانی به عنوان اعضای جدید هیات تحریریه خورنا به مدت یک سال منصوب شدند.

گفتنی است فرزاد شعبانی تنها عضو جدید هیات تحریریه است و سایر اعضای فعلی در دور پیشین نیز در این هیات عضو بودند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.