رئیس سابق دانشگاه آزاد اهواز:

مدیریت بحران باید به فرهنگ تبدیل شود

دکتر محمد حسین‌پور رئیس سابق دانشگاه آزاد اهواز با بیان اینکه بحث مدیریت بحران باید در جامعه به فرهنگ تبدیل شود اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که سطوح عالی مدیریت استان با تعیین یکسری سازوکارهای خاص، شرایطی را ایجاد کنند تا براساس آن، مدیران زیردستی موظف بشوند که بعضی از این دوره‌های ضمن خدمت را در راستای آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان با موارد مختلف مدیریت بحران هدفگذاری بکنند.

احمدرضارستمی: به گزارش خورنا در سیزدهمین جلسه کمیته علمی، آموزشی و فنی مدیریت بحران استان خوزستان که روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ در سالن مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد محمد حسین پور گفت: مهمترین وظیفه مدیریت در سده‌های آینده توانمندکردن نیروهای انسانی است که به همین منظور بودجه‌های کلانی در سیستم‌های مدیریتی برای آموزشهای ضمن خدمت در نظر گرفته می‌شود ولی از آنجایی که در این امر هدفگذاری‌ها به درستی تعیین نشده است لذا این آموزشها نیز بدرستی صورت نمی‌گیرد.

رئیس سابق دانشگاه آزاد اهواز بابیان اینکه بحث مدیریت بحران باید به فرهنگ تبدیل شود اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که سطوح عالی مدیریت استان با تعیین یکسری سازوکارهای خاص، شرایطی را ایجاد کنند تا براساس آن مدیران زیردستی موظف بشوند که بعضی از این دوره‌های ضمن خدمت را در راستای آشنایی هرچه بیشتر کارشناسان با موارد مختلف مدیریت بحران هدفگذاری بکنند.

وی بیان کرد: از آنجایی که فرهنگ مدیریت بحران اکنون از حالت اختصاصی خود به تدریج خارج شده و‌در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی است لذا لازم است که ما دوره‌های مدیریت بحران را نیز در دوره‌های سازمانی گسترش دهیم‌.

حسین‌پور در پایان گفت: پیشنهاد می‌شود که NGO‌ها نیز در جلسات مدیریت بحران حضور پیدا کنند تا آنها بتوانند پس از آشنایی با سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ماموریت‌های که در این زمینه وجود دارد به انتقال این مباحث به رده‌های پایین‌تر جامعه کمک کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.