وضعیت آب شرب برخی مناطق رامهرمز و رامشیر اسفبار است

خورنا- اقبال محمدیان در کلنگ‌زنی شروع عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌‌های پروژه نیروگاهی رامهرمز اظهار داشت: به برکت چهل سالگی انقلاب شاهد حرکتی در راستای پایداری برق منطقه، استان و کشور هستیم.

وی با اشاره به رونق اقتصادی منطقه باتوجه به کلنگ‌زنی شروع عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌‌های پروژه نیروگاهی رامهرمز، ادامه داد: مردم منطقه از وزارت نیرو انتظار دارند تا از نیروهای بومی در پروژه کلنگ‌زنی شروع عملیات آماده‌سازی زیرساخت‌‌های پروژه نیروگاهی رامهرمز استفاده شود.

نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس خطاب به وزیر نیرو گفت: آبیاری روستاهای بخش رامشیر با تانکر انجام و وضعیت آب شرب منطقه بسیاری اسفبار است.

وی با اشاره به کلنگ‌زنی پروژه ۲۳ کیلومتر آبرسانی در هفته دولت، خاطرنشان کرد: به دلیل عدم تأمین لوله‌ها متاسفانه کار متوقف شده است که وزیر نیرو دستور تأمین منابع مالی را بدهد.

محمدیان اظهار داشت: گام نخست پروژه نیروگاهی رامهرمز بخش زیرساخت‌ها شامل سایت اداری، فضاسازی، دیوارکشی و جانمایی تجهیزات نیروگاه است که انتظار داریم با سرعت و جذب منابع مالی پروژه را به اتمام برسانیم.