رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان استعفای خود را تقدیم وزیر کرده است

 

خورنا- یک منبع آگاه در وزارت بهداشت به خورنا گفت: ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان استعفای خود را تقدیم وزیر کرده است.

به گزارش خورنا، یک منبع آگاه در وزارت بهداشت به خورنا گفت: ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان به دلیل نارضایتی های مختلف استعفای خود را تقدیم وزیر بهداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، فعلا با استعفای وی موافقت نشده و از وی خواسته شده تا به کار خود ادامه دهد.

گفته میشود نارضایتی وزیر بهداشت در سفر اخیر خود به خوزستان و قصد تعویض رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان علت اصلی این استعفا بوده اما تا پایان سال ۹۷ هیچ تغییر و تحولی انجام نخواهد شد.

گفتنی است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان استعفای خود را تکذیب کرده است اما منابع خورنا در وزارت بهداشت بر صحت این استعفانامه تاکید کردند‌.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.