رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان استعفای خود را تقدیم وزیر کرده است

 

خورنا- یک منبع آگاه در وزارت بهداشت به خورنا گفت: ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان استعفای خود را تقدیم وزیر کرده است.

به گزارش خورنا، یک منبع آگاه در وزارت بهداشت به خورنا گفت: ایرج نظری رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان به دلیل نارضایتی های مختلف استعفای خود را تقدیم وزیر بهداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، فعلا با استعفای وی موافقت نشده و از وی خواسته شده تا به کار خود ادامه دهد.

گفته میشود نارضایتی وزیر بهداشت در سفر اخیر خود به خوزستان و قصد تعویض رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان علت اصلی این استعفا بوده اما تا پایان سال ۹۷ هیچ تغییر و تحولی انجام نخواهد شد.

گفتنی است که رئیس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان استعفای خود را تکذیب کرده است اما منابع خورنا در وزارت بهداشت بر صحت این استعفانامه تاکید کردند‌.