یادداشت/روز بزرگداشت حکیم ملاهادی سبزواری

خورنا_فرزادشعبانی

به قلم حسن بهبهانی

مقدمه
نوشتن از فقیه، فیلسوف ،شاعر، عارف و دین شناسی مانند حکیم سبزواری در چند سطر و فضای محدود کاری است بس دشوار !
بنابراین هدف از این یادداشت کوتاه تنها یادی است از آن فیلسوف بزرگ!

زندگینامه
در سال ۱۲۱۲ در سبزوار به دنیا آمد .در مشهد به تحصیل علوم دینی پرداخت و برای کسب علوم عقلی راهی اصفهان شد و در حدود هشت سال آنجا ماند دوباره به مشهد بازگشت و به تدریس فلسفه و فقه و تفسیر پرداخت .
در بازگشت از سفر حج به کرمان رفت و به تدریس پرداخت و در پایان به زادگاهش سبزوار برگشت و حدود ۳۰ سال به تدریس اشتغال ورزید.

آثار
۱-منظومه و شرح منظومه
۲-مفتاح الفلاح و مصباح النجاح ؛شرح دعای صباح امیرالمؤمنین
۳- النبراس فی اسرار الاساس: یک دوره فقه به طور خلاصه در قالب نظم
۴-حاشیه بر اسفار
۵-دیوان شعر
۶- حاشیه بر کتاب شوارق اثر ملا عبدالرزاق لاهیجی
۷-حاشیه بر مبدأ و معاد صدر المتالهین
و آثار دیگر….

شیوه زندگی
حکیم سبزواری در تمام عمر در یک خانه بسیار ساده زیست و آنچه را که مورد نیاز بود با دسترنج خود به دست می‌آورد و نان سالیانه را با زراعتی که خود آن را به عهده داشت مهیا می کرد

شرح منظومه
یکی از مشهورترین آثار حکیم سبزواری کتاب شرح منظومه است که در دو بخش منطق و فلسفه است .
شعرهای این کتاب از خود سبزواری است و سپس به شرح این اشعار پرداخت که به کتاب شرح منظومه معروف است و مجموعه ای از منطق ،الهیات و فلسفه است.
بر این کتاب شرح و تعلیق های فراوانی نوشته شده است ،چرا که شرح منظومه یکی از کتاب های درسی است.
استاد مطهری هم بخش فلسفه این کتاب را تدریس کرده است و به نام شرح مبسوط منظومه در دو جلد منتشر شده است.
تَخلُّص شعری حکیم سبزواری اسرار بوده است

داستان ملاقات ناصرالدین شاه و حکیم سبزواری بسیار مشهور است که استاد مطهری هم آن را در کتاب داستان و راستانش آورده است و نشات دهنده طبع منیع و آزادگی اوست.
سرانجام پس از عمرى تدریس و تألیف در سال ۱۲۸۹ ه.ق به دیار باقی شتافت.