پروژه های فعال گازرسانی جهت رفاه شهروندان بهبهانی

خورنا | پدرام کسائی: ابراهیم عمادی رئیس اداره گازرسانی شهرستان بهبهان در گفتگو با خورنا در خصوص پروژه های فعال گازرسانی گفت: شرکت گاز ایران بمنظور توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان بهبهان و برخورداری اقشار مختلف از انرژی پاک، پنج پروژه فعال را در دستور کار و در حال اجرا دارد.

عمادی افزود: پروژه ۳۳ کیلومتری گازرسانی به روستای تیله کوه، سه کنار، بهزادی، امامزاده علی (ع) و … از جمله این پروژه هاست که با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال در حال اجراست، که شامل خط انتقال و شبکه گذاری داخلی روستا است.

عمادی دیگر پروژه بزرگ و فعال شرکت گاز در بهبهان را پروژه ۶۰ کیلومتر شبکه گازرسانی پراکنده شهری و روستائی و گازرسانی به ۲۲ مرغداری برشمرد که تقریباٌ در ۸۵ فاز اجرا خواهد شد و افزود: این پروژه با اعتباری نزدیک به ۸۰ میلیارد ریال از ۲۵ آذرماه سال جاری آغاز شده که مدت زمان این پروژه یکسال بوده و تا کنون ۲۱ فاز این پروژه اجرا شده و ۱۱ فاز از آنها زیر تست می باشد.

رئیس اداره گازرسانی شهرستان بهبهان از جمله پروژه های خوب برای برخورداری روستاهای فاقد گاز را پروژه ۱۲۰ کیلومتری گازرسانی به ۲۵ روستای جنوبی زیدون برشمرد که با وجود موانع بسیار در اجرای آن اجرائی و تکمیل شد و افزود: این پروژه با اعتبار حدود ۷۰ میلیارد ریال گاز طبیعی را به ۲۵ روستای جنوبی زیدون رسانده، که شبکه گذاری کلیه روستاهاخاتمه یافته و در حال حاضرشبکه زیر تست است.

عمادی دیگر پروژه ها فعال اداره گازرسانی بهبهان را نصب و تعویض ۱۳۰۰ کنتور و رگولاتورهای معیوب وهمچنین نصب ۴۰۰ انشعاب پراکنده شهری و روستائی دانست که با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال در حال انجام است.