تهدید و توهین ؛ دستور کار شورای شهر خرمشهر  

عباس مدحجی: جلسه ی امروز شورای شهر خرمشهر بعد از لغو جلسه ی قبل در حالی تشکیل شد که در میانه ی راه بعلت فحاشی برخی اعضای شورا به همدیگر و خبرنگاران ناتمام ماند و خبرنگاران به عدم نشر خبر آن تهدید شدند.

صبح امروز شورای شهر خرمشهر برای بررسی امور حقوقی ، میزبان دایره ی حقوقی شهرداری خرمشهر بود که از میانه ی جلسه بحث به استیضاح شهردار منحرف شد و در پی آن یکی از اعضای شورا که لایحه اش هم رای آورده بود، سه عضوی را که رای مخالف داده بودند متهم به سیاسی کاری کرد و بحث از اینجا بالا گرفت.

موسی مطوری جزیره علنا سه عضوی را که به لایحه رای نداده بودند(حاتم بندری ، فاخر ربیعی و محمد جواد بچاری) به سیاسی کاری متهم کرد و گفت: رسانه ها ثبت کنند چه کسانی رای مخالف دادند. شهردار باید به شورا پاسخگو باشد که چرا در شهر حضور ندارد و چرا وضعیت عمرانی شهر باعث استیصال مردم شده است. شورا قیم ندارد و استیضاح حق شوراست.

مطوری جزیره که با فریاد، سه عضو دیگر شورا را مخاطب قرار داده بود با واکنش حاتم بندری مواجه شد. حاتم بندری ابتدا از غیبت های دائم مطوری جزیره پرده برداشت و در ادامه از وی خواست اول نسبت به کم کاری ها و غیبتهای خود پاسخ دهد سپس دیگران را متهم کند. بندری افزود: بحمدالله امروز مردم بخوبی هم حاتم بندری را میشناسند و هم مطوری جزیره را. با این فریادها نظر مردم عوض نمیشود.

رئیس شورا هم ضمن نشان دادن گزارش مالی شهرداری به رسانه ها گفت: این گزارش بررسی میشود و بزودی مشخص میشود شهردار تخلف دارد یانه. اگر تخلف داشت من اولین نفر در صف استیضاح خواهم بود و اگر پاک بود مردم بدانند چه کسانی نمیخواستند شهردار بکار خود ادامه دهد. افرادی هستند که باشلوغ کاری میخواهند منافع حزبی و انتخاباتی خود را از شهرداری تامین کنند.

در حالی تمام این گفتگو ها بافریاد و تشر ایراد میشد که دیگراعضای شورا برای بازگرداندن آرامش به جلسه تلاش میکردند اما تلاش هایشان بی نتیجه ماند و جلسه نیمه تمام رها شد. در پایان جلسه امیر سامری دیگر عضو شورا از اصحاب رسانه حاضر در جلسه ی علنی شورا خواست فیلم این اتفاق منتشر نشود و وقتی با مخالفت خبرنگاران مواجه شد زبان به تهدید گشود و از پیگیری قضایی سخن گفت. این تهدید منجر به درگیری لفظی با اصحاب رسانه شد و تا خارج از ساختمان شورا ادامه یافت و باتهدید به اخراج جامعه خبر از ساختمان شورا از سوی عضو شورا پایان یافت.

فاخر ربیعی رئیس،شورای شهر خرمشهر در گفتگو با خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از،حضور خبرنگاران در جلسات شورا گفت: اصحاب رسانه چشم بیدار جامعه هستند و از شما میخواهیم آنچه در شورا اتفاق می افتد را تماما به مردم منعکس کنید تا خود مردم قضاوت کنند. از شما دعوت میکنم نه تنها اخبار این جلسه را منتشر کنید که در تمام جلسات هم حضور داشته باشید و هیچیک از اعضای شورا نمیتواند اصحاب رسانه را حذف کند.

با تمام این تفاسیر و حضور نمایندگان رسانه های محلی و کشوری نظیر : گویش ، هدف اقتصاد ، مهر ، خورنا ، خرمشهر ما ، اروند امروز و تعدادی از شهروندان ، این اعضای شورا هستند که باید تصمیم بگیرند عملکرد و ادبیات خود را چگونه ابراز کنند تا مردم نسبت به نمایندگان خود در شورا با دید بازتری تصمیم بگیرند. در این میان بنظر نمیرسد تهدید اصحاب رسانه و توهین به آنها راه حل خوبی برای پنهان کردن کمی ها وکاستی های کارنامه شورا باشد. فیلم های جلسه امروز در حالی در فضای مجازی شهرستان در حال انتشار است که رسانه های حاضر در این جلسه هرکدام به نحوی نسبت به این حواشی واکنش نشان دادند.