گزارشی تصویری ازحاشیه حضور وزیرنیرو در رامهرمز

خورنا/فرشیدفرجی -گزارشی تصویری از حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی ساینا رامهرمز