برگزاری جشنواره قرآنی دانش آموزان مدارس استان خوزستان در بندرامام خمینی

خورنا | هدایت اله ترحم :به گزارش خبرنگار خورنا جشنواره قرآنی دانش آموزان مدارس استان به میزبانی بندرامام خمینی برگزار خواهد شد

این جشنواره در سه روز چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ۱۵،۱۶و ۱۷ اسفند ماه سال جاری با حضور دانش آموزان دختر و پسر مدارس سراسر استان و حرکت کاروان قرآنی پسر از دبستان شهید رجایی به سمت سینما ساحل بندرامام خمینی آغاز خواهد شد و در روز جمعه ۱۷ اسفندماه سال جاری به کار خود پایان می دهد.