برگزاری کارگاه آموزشی غنی سازی روابط زوجین در شهرستان رامهرمز

خورنا/فرشیدفرجی به گزارش خبرنگارخورنا رامهرمز، کارگاه آموزشی غنی سازی روابط زوجین به همت کمیته بانوان فرمانداری در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به منظور ایجاد صمیمیت و محبت بین زوجین، تحکیم خانواده و فرزند پروری طبق سبک اسلامی و با موضوعاتی از قبیل مهارت ارتباط موثر بین همسران، مهارت حل تعارض، آموزش فرایندهای دلبستگی همسران و خانواده و … با حضور کارشناس برگزار شد.

در این کارگاه همچنین به بررسی صمیمیت،میل و تعهد پرداخته شد و در ادامه مدرس به اهمیت شنونده خوب بودن در رابطه زوجی و آموزش اینکه با چه تکنیک هایی زوجین می توانند ارتباط موثری را داشته باشند اشاره نمودند. نگاه تحقیرآمیز نسبت به همسر یا فرزند، روحیه تدافعی در خانواده و دوری های عاطفی را برخی از مطالب ارائه شده بود. مهارت گوش سپردن و شنونده ی خوب بودن در روابط نیز مطرح شده است.