جولان غیربومی ها به مسئولیت های کارشناسی و میانی بندرماهشهر رسیده است

عباس اویسی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری در یادداشتی برای خورنا نوشت: مدتی است که در فضای رسانه ای و مجازی شهرستان بحثی در خصوص معاونت مالیاتی بندرماهشهر وجود دارد مبنی بر اینکه قرار است فردی باغملکی جهت معاونت مالیاتی شهرستان ورود کند که این امر ابتدا با واکنش پرسنل اداره دارایی شهرستان بصورت طومار و سپس به صورت رسانه ای واکنش های در پی داشت .

بر اساس این گزارش، اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان ۵ معاون مالیاتی در شهرهای اهواز، آبادان، بندرماهشهر، دزفول و بندرامام خمینی دارد و بعد از اینکه آقای ارزانی معاون وقت مالیاتی بندرماهشهر بعنوان مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان منصوب گردید این معاونت بدون مدیر ماند‌.

نکته حائز اهمیت این است که اطرافیان فرماندار بندرماهشهر این مسئله را به گردن نماینده حوزه انتخابی انداخته اند و اطرافیان نماینده حوزه انتخابی این مهم را به گردن فرماندار می اندازند. تا به امروز هیچ یک از این مسئولین اظهار نظر صریحی در این خصوص نداشته اند.

اما طبق ماده ۱۰ شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه ۲۸-۷-۱۳۷۷رؤسا و مسئولین ادارات در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند و چنانچه بین فرماندار و مدیرکل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف، هیأتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور، مدیر کل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود و همچنین عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقام های مجاز دستگاه های ذیربط با اطلاع فرماندار صورت می گیرد.

با توجه به صراحت قانون در این خصوص عزل و نصب ها و وجود افراد توانمند در مجموعه کارشناسان اداره دارایی شهرستان بندر ماهشهر چرا باید نیروی غیربومی و ناآشنا به شهرستان و بدون پشتوانه کارکنان اداره شهرستان بعنوان معاون مالیاتی شهرستان بندرماهشهری که بالغ بر ۳۰۰ هزار نفرجمعیت دارد و وجود ۴۳ درصد صنایع عظیم پتروشیمی و شرکتهای بزرگ و کوچک حمل و نقل و بنادر و دریانوری استان خوزستان این شهرستان را متمایز ترین شهرستان استان خوزستان کرده، منصوب شود؟!

اگر این تغییرات با اطلاع و هماهنگی فرماندار صورت می گیرد پس باید فاتحه چنین شهری را خواند.

اگر طبق شایعات، فرماندار اسما سکاندار فرمانداری است و دستورات از جای دیگری صادر می شود و توان جلوگیری چنین انتصاباتی را ندارد، آقای استاندار باید فکری به حال مدیریت در بندرکهن ماهشهر بکند.

اگر فرماندار و نماینده میخواهند چنین اتفاقی نیافتد ولی توان برخورد قانونی با اعمال کنندگان نظر از بیرون مجموعه مدیریتی شهرستان را ندارند که باید پاسخگوی افکار عمومی باشند که دقیقا وظایفشان چیست؟