کاسه صبر اولیای دانش آموزان هفتکل لبریز شد

جمعی از والدین نسبت به دریافت وجه توسط برخی #مدارس_هفتکل اعتراض داشته و خواستار رسیدگی مسئولان آموزش و پرورش شهرستان به این موضوع شدند.

موضوعی که باعث اعتراض والدین دانش آموزان در هفتکل شده است، دریافت پول برای کمک به مدرسه است که چند سالی است در کشور داغ است و از طرفی بارها وزارت آموزش و پرورش با ارسال بخشنامه هایی اعلام کرده است که هیچ وجهی نباید توسط مدارس دریافت شود و از طرفی مدارس با اعلام مشکلات مالی این وجه را از والدین دریافت می‌کنند.

با وجود بخشنامه های قاطع وزارت آموزش و پرورش، مدارس هفتکل همچنان در بی توجهی به سر می برند.