۲واحد شستشوی کامیون های حمل مواد نفتی در بندر ماهشهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند

۲واحد شستشوی کامیون های حمل مواد نفتی از کشور عراق در شهرستان بندرماهشهر در اثر آلودگی محیط زیست به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

ایرج سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرماهشهر در این خصوص گفت: شهرستان بندرماهشهر به واسطه وجود اسکله های متعدد بارگیری مواد نفتی، دارای واحد های زیادی کارواش جهت شستشوی کامیون های حمل مواد نفتی بصورت مجاز و غیر مجاز می باشد.

وی افزود: سرانجام پس از گذشت یکسال و با پیگیری های قضایی واحد حقوقی این اداره، واحد های غیر مجاز پلمپ و ۲ واحد نیز با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بندرماهشهر به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردیدند.