حفاری های بی موقع در فصول سرد سال/ به‌هم ریختگی نمای شهر و نارضایتی مردم 

به گزارش پایگاه خبری خورنا شرکت های حفاری ماه های خوش سال را گذاشته و در فصل زمستان زیر سرما اقدام به حفاری خیابانها در هندیجان کرده که همین باعث ناراحتی شهروندان شده است.

با اینکه شرکت های حفار برای توسعه خدمات ناگزیر به توسعه تاسیسات خود هستند اما سوالی که برای بیشتر شهروندان وجود دارد این است که چرا این حفاری ها در فصول سرد سال و زیر بارش باران انجام می شود و آیا این حفاری ها در فصول گرم سال امکان پذیر نیست؟

در نهایت انتظار می رود شرکت هایی که برای خدمات رسانی نیازمند حفاری در سطح خیابانهای شهر هستند با یک برنامه ریزی این اقدامات خود را انجام دهند تا باعث ناراحتی مردم نشوند.

شاید بهترین مصداق برای این اقدام چنین شرکتهایی مثال “حسنی به مکتب نمی رفت و وقتی هم میرفت جمعه میرفت” باشد.