گزارش تصویری از حضور پرشکوه مردم شهر مشراگه در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷

خورنا – فرزاد شعبانی