گزارش تصویری از حضور پرشکوه مردم شهرستان رامشیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷

خورنا – فرزاد شعبانی