ناصر عبادی/

گزارش تصویری از حضور پرشکوه مردم شهر چمران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷

مردم همیشه در صحنه شهر چمران نیز دوشادوش با دیگر هم استانی ها در راهپیمایی 22 بهمن با حضور باشکوه خود حماسه ای دیگر آفریدند.