مسئولان رامشیر را دریابند

خورنا: بارها از مشکل بیکاری و محرومیت شهرستان رامشیر سخن به میان آوردیم و امیدوار بودیم مسئولان استان نسبت به حل این مشکلات حساسیت نشان دهند. این در حالی است مشکلاتی مانند محرومیت و نبود امکانات رفاهی در رامشیر و مشکل قدیمی نداشتن سند و وقف بودن این شهر حالا مشکل ضریب پایین امنیت اجتماعی نیز افزوده شده است. چندی پیش خبرهایی مبنی بر وقوع برخی تیراندازی ها در این شهر شهروندان را نگران کرد این روزها هم اسیدپاشی افرادی ناشناس به برخی خودروهای شهر نگرانی هایی ایجاد کرده است که می بایست برای آنها هم فکری شود.