گزارش تصویری از حضور مختلف مردم رامهرمز از دریچه دوربین خبرنگار خورنا در راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۷