پیام تبریک مشاور استاندار برای انتصاب جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه خرمشهر

پیام تبریک مشاور استاندار در منطقه آزاد اروند بمناسبت انتصاب  پاسدار محمد لویمی

جناب سروان پاسدار محمد لویمی ، بسیجی نمونه و جهادی.
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه خرمشهر تبریک عرض کرده و از ایزد منان برای شما موفقیت روزافزون را در این سمت آرزومندم. امیدکه با مدیریت مدبرانه شما در این پُست ، شاهد تحول و پیشرفت شجره ی طیبه و دشمن شکن بسیج در خرمشهر باشیم.

عبدالرحیم طبیشی
مشاور استاندار در منطقه ازاد خرمشهر و ابادان