آیا شریعتی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود ؟

بر اساس خبرهای رسیده به خبرنگار خورنا، از میان کاندیداهای مطرح برای ریاست تامین اجتماعی کشور، در روزهای گذشته شریعتی و سالاری همچنان دو گزینه جدی و مطرح بودند که شریعتی مورد حمایت جهانگیری و سالاری مورد حمایت واعظی است.

عدم ارائه مدرک تحصیلی مرتبط توسط سالاری و عملکرد دور از انتظار و ضعیف شریعتی در بحران اخیر سیل خوزستان وضعیت هر دو را مبهم نموده است.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط یک نهاد نظارتی، عملکرد شریعتی در بحران سیل اخیر بسیار ضعیف ارزیابی شده و حتی در برخی گزارش ها اشاره شده برخی مدیران از جمله مدیران سازمان آب و برق استان و مناطق نفت خیز تماس های تلفنی وی را در طول مدت مدیریت بحران جواب نداده و عملا وی را به رسمیت نمیشناسند.

از طرفی شریعتی در نهاد استانداری با چالش های جدی روبروست، اکنون دو معاون و رییس دفتر استاندار بازنشسته شده و استانداری را ترک کرده اند و شریعتی بدلیل اینکه قصد دارد همه جریانات سیاسی و قومی را راضی نگه دارد، برای انتخاب جایگزین این دو معاون با چالش جدی روبرو است.

معاون اقتصادی وی نیز بدلیل بیماری عملا کارایی لازم را ندارد و بیشتر اوقات بجای حضور در دفتر مشغول درمان و استراحت است.

احکام بسیاری از مدیران ستادی و فرمانداران نیز بصورت سرپرست باقی مانده است.

به نظر می رسد با ادامه این روند علیرغم تبلیغات فراوان تیم رسانه ای استاندار، وی در حال نزدیک شدن به روزهای پایانی خود است.