عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار مطرح کرد : نگاه ویژه به جوانگرایی و انتصاب مدیران متخصص و شفافیت اقتصادی در این دولت مورد انتظار بود

مجتبی حاجتی معاونت امورشهرستانهای حزب اسلامی کاردر نشست احزاب با استاندار گفت: انتظارات احزاب اصلاح طلب از دولت همسو، توجه به توسعه تحزب ، انتصاب مدیران متخصص ، نگاه ویژه به جوانگرایی ، ارتقا جایگاه نشاط اجتماعی ، توسعه گفتگوهای فرا حزبی و شفافیت اقتصادی را در بر میگیرد.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار گفت: در حوزه مدیریت استان در سطوح کلان از مدیرانی فرسوده که به علوم تخصصی روز  حوزه ی خویش آشنا نیستند و ازقضا بخشی از مشکلات بزرگ استان نتیجه عملکرد آنان است، نیاز به بازنگری دارد.
در همین راستا میتوان از نیروهای جوان و شایسته در مدیریت این حوزه ها استفاده شود و از این مدیران در آستانه بازنشستگی به عنوان   مشاور استفاده شود.

این فعال سیاسی ادامه داد: در حوزه سیاسی همانگونه که بارها اعلام کردیم، عملکردی که  از بیرون رصد میشود یک نگاه خاموش و گریزان از جریانات سیاسی و منفعل  است و پویایی و سرزندگی در این حوزه مشاهده نمی شود.

وی در پایان ضمن اعلام ارزشمند بودن نشست های این چنینی گفت: انتظار میرود در مناصب سیاسی چه در حوزه مدیریت سیاسی استان و فرمانداری ها و مدیران سیاسی استان از نظرات احزاب و جوانان استفاده شود.