انتصاب جدید در شهرداری اهواز

طی حکمی از سوی منصور کتانباف شهردار اهواز شهلا موسوی به سمت سرپرست امور بانوان و خانواده شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش خورنا در حکم خانم موسوی چنین آمده است: بنا به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان ” سرپرست امور بانوان و خانواده” شهرداری منصوب می نمایم.

لازم به ذکر است که فریده‌ باقری پیش از این سمت مشاور امور بانوان شهرداری اهواز را بر عهده داشت.