محمدرضا یوسفی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد بهبهان منصوب شد

خورنا: دکتر محمدرضا یوسفی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد بهبهان منصوب شد.

به گزارش خورنا، فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر محمدرضا یوسفی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب کرد.