عبدالکریم آلبوغبیش به سمت سرپرست دانشگاه آزاد شادگان منصوب شد

خورنا: دکتر عبدالکریم آلبوغبیش به سمت سرپرست دانشگاه آزاد شادگان منصوب شد.

به گزارش خورنا، فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر عبدالکریم آلبوغبیش را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان منصوب کرد.