برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کشاورزی (تهک) در شهرستان هندیجان

جلسه توجیهی خدمات هواشناسی کشاورزی به منظور آشنایی مسئولین جهادکشاورزی وکشاورزان شهرستان هندیجان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری خورنا جلسه توجیهی خدمات هواشناسی کشاورزی و نحوه ثبت نام در سامانه تهک صبح امروز (۲۴ دی)در سالن جلسات مرکز خدمات چهلمنی شهرستان هندیجان برگزار شد.

محمد مریدی رئیس اداره هواشناسی هندیجان گفت : در این جلسه به رئیس اداره و کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان هندیجان و دهیاران و کشاورزان توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه تهک ، ارائه خدمات هواشناسی در حوزه کشاورزی ، سامانه ی بارشی فعال در استان و همچنین پیش بینی فصلی توضیحاتی ارائه شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.